Motto

„Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu.”
Sfântul Ioan Gură de Aur

Viziune

Transformarea unităţii şcolare pentru atingerea standardelor calitative de nivel european, ca sistem european de generare a unei resurse umane competitive.

Misiune

Liceul Tehnologic Topraisar asigură calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elev, cât şi pentru profesor, adaptat la nevoile locale şi regionale.